065-694-6356
@overwrist
สายนาฬิกา MN Straps


ชื่อสินค้า : Pre-order MN Straps
รหัสสินค้า : A000000807
ปรับปรุงล่าสุด : 17/12/2562

สามารถสั่งทำสาย MN Straps ได้ทุกแบบตามภาพ โดยใช้ระยะเวลาในการผลิต 30-45 วันหลังจากโอนเงิน สินค้าเป็นงานทำมือจากเสปน ชำระเงินแบบเต็มจำนวน โดย

  • ในกรณีต้องการ Buckle PVD เพิ่มเงิน 1,000
  • ในกรณีต้องการ Bronze Buckle เพิ่มเงิน 1,500
  • ในกรณีต้องการ Text ที่เป็นรหัสตัวเลข เพิ่ม 1,000

 จำนวน

Style

Stitching Color

Size