ชื่อสินค้า : Double Dome Sapphire for Slope Bezel SKX007,009,011
รหัสสินค้า : A000000493
ปรับปรุงล่าสุด : 7/5/2561

ใช้สำหรับขอบ Slope Bezel โดยออกแบบพิเศษเพื่อลดช่องว่างระหว่างขอบ Slope Bezel และ กระจกจำนวน