ชื่อสินค้า : Flat Sapphire for Slope Bezel SKX007,009,011
รหัสสินค้า : A000000492
ปรับปรุงล่าสุด : 7/5/2561

ออกแบบพิเศษใช้สำหรับลดช่องว่างระหว่างขอบ Slope Bezel และกระจกจำนวน